Yolculuğun Zararlarından Korunmak İçin Tavsiyeler

Allah yolunda ilerlemek isteyen birisi için çok dikkat etmesi gereken önemli birkaç nükte bulunmaktadır:

1. Gereksiz Yolculuktan Sakınmak

Genelde yolculuğa çıkmak pek iyi değildir; çünkü insanın düzenini ve programını altüst etmektedir. Sadece eğer ilahî bir vazife olursa o zaman farkeder. Örneğin sıla-i rahim, tebliğ yahut bir mümin kardeşin sıkıntısını gidermek için olursa iyidir; o zaman Allah bu yolculukları bereketli kılacaktır ve zararlarını ya yokedecek ya da asgariye indirecektir. 

Hatta müstehap olan ziyaretler başka bir farz ile çelişirse, insan farzı tercih etmelidir. 

Müminlerden birisi vizesini almış, tüm hazırlıklarını yapmıştı, vedalaşmak için beni aradığında, “Kerbela ziyaretine gidiyorum ama annem-babamı arayınca ‘keşke yanımıza gelseydin, sana ihtiyacımız vardı’ dediler. Ben de, anne-babanın razı olmadığı bir ziyaretten Ehlibeyt’in de razı olmayacağını, valideynin hoşnutluğu için gitmemesinin daha iyi olduğunu söylemiştim. Kendisi daha sonra müçtehitlerimize bu soruyu sormuştu ve hepsi anne-baba razı değillerse ziyarete gidemeyeceğini söylemişlerdi.

Merhum İmam’ın öğrencilerinden olan üstadlarımdan biri, İmam Humeyni’nin şöyle dediğini nakletmişti: Kum’un dışında başka bir şehirde bir haftalık işim vardı, gidip döndükten sonra ahlak ve maneviyatıma, teveccühüme olumsuz etki ettiğini gördüm.

Merhum İmam, o zaman da çok murakabe, muhasebe ve ilahî huzura dikkat eden birisiydi, yolculuğa çıktığı zaman da asla boş konuşmaz ve gereksiz şeyle meşgul olmazdı; ama görüyorsunuz işte, insanın her zaman ki düzeni bozuluyor ve bu da insanın maneviyatına etki ediyor. 

Ayetullah Behçet’in bende bir mektubu vardı, mektubunda çok kıymetli nasihatlerde bulunuyordu, beşinci nasihatinde şöyle yazmıştı:

“Gaflet ehli kimseler ile beraber olmak; kalbin katılığı, kalbin kararması ve kalbin kuduretine neden olur.”

Yani Allah’ı düşünmeyen, dünyanın boş ve gereksiz işleriyle sürekli vakit geçiren, helal-harama dikkat etmeyen kimselerle oturup durmak bile doğru değildir. Zira yavaş yavaş biz de onlar gibi olmaya başlarız, kalbimiz nurunu kaybeder ve biz de gaflet ehline dönüşürüz.

Hatta devamında yazıyordu ki; “Zayıf imanlı insanlarla oturup durmak bizim hayır işlerimizi günaha dönüştürebilir.”

Öyleyse ne yapalım:

1. Gereksiz ve boş yolculuklara çıkmayalım.

2. Vazifemize bakalım, eğer Allah bizden gitmemizi istiyorsa o zaman gidelim. Ama zararlarından da kendimizi korumaya çalışalım. Bunun için mutlaka yolculuğa çıkmadan önce sadaka çıkalım. Özellikle de sabah namazından sonra sadaka çıkmak çok daha iyidir. Yine yolculuk sonrası tekrar sadaka çıkalım. Her gün sadaka vermeliyiz, ama yolculuk öncesi ve sonrası özel sadaka verelim ve sadakanın miktarının her günkünden biraz fazla olmasına dikkat edelim.
  
2. İstiğfar Etmek

Her toplantıdan, görüşmeden, başkalarıyla bir araya gelmeden sonra 25 defa istiğfar edin. Bu Peygamberimizin sünnetidir. Resulullah her görüşme sonrası 25 defa istiğfar ederdi. Ayrıyeten bir de hergün 70 defa istiğfarı da vardı.

“Kalbime tozlar konuyor, bunun için ben de her gün 70 defa istiğfar ediyorum.”

أَسْتَغْفِرُ ٱللَّٰهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ / Estağfirullahe Rebbi ve etûbu ileyh  

Sürekli zikir halinde olan bir peygamber, “Gözlerim uyusa bile kalbim asla uyumaz” diyen bir peygamber, neden böyle istiğfar etmekteydi? Çünkü günahkarlarla görüşmek, dünyadan bahseden insanlarla bir arada olmak, gaflet ehli ile sohbet etmek (ki bazen insan mecbur kalıyor) ister istemez insanın kalbine etki etmektedir. İşte bu kötü etkileri temizlemek için istiğfar edilmelidir.

 

3. Ahlakî Bir Kitap Okumak

Merhum Üstadımız bize şu tavsiyede bulunurdu. Özellikle yolculuğa çıktığınız zaman yanınızda ahlakî konulara değinen bir kitap götürün ve mutlaka günde iki defa birkaç sayfa okumaya çalışın. 

Örneğin Merhum Bahari'nin yazdığı Tezkiretü’l-Muttakin kitabını yahut Muhammed Şucaî’nin yazmış olduğu 3 ciltlik Makalat kitabını, bu kitabın özellikle de 3. cildi çok faydalıdır. Camiu’s-Saadat veya Mirac'us-Saade kitapları, yine İmam Humeyni’nin 40 Hadis Şerhi kitabı çok faydalıdır. Bunlar gibi başka kitapları da okuya bilirsiniz.

 
 
4. Zamanın Kıymetini Bilmek

Her ne kadar hoşumuza gitse bile saatlerce başkalarıyla görüşmekten uzak duralım.  Bazen yarım saat, bazen bir saat oturup kalkalım.  Burda da görevimizin ve Allah’ın bizden ne istediğine bakalım. Daha çok vaktimizi kendimize, ilmî çalışmalara ve teveccühe ayıralım.

“Fırsatları değerlendirin /vaktinizin kıymetini bilin, elden çıkınca bir daha asla geri gelmez.”

 

 

 

 

 

YORUM EKLE