✓ Kelam & Akaid Soruları

Şiilik Nedir?
Şiilik Nedir?

Şii olmamızın sebebi nedir, bunun kabul edilir bir açıklaması var mıdır?

Şeytan’ın Düşüncelerimize Sızması
Şeytan’ın Düşüncelerimize Sızması

Şeytan bizim fikir ve düşüncelerimize nasıl sızmakta ve isteklerini dillendirmektedir?

Şeytanın Çocukları
Şeytanın Çocukları
Şeytanın Yaratılış Sebebi
Şeytanın Yaratılış Sebebi
Şefaat
Şefaat
Şans
Şans

İnsanların “Falan kimsenin şansı var, filan kimsenin şansı yok” demeleri ne anlama gelmektedir? Aslında şans diye bir şey var mıdır, yok mudur? Eğer varsa neden insanlar bu alanda farklıdır? Her şeyi verenin Allah olduğuna dikkat ederek insanların “Senin alın yazın buymuş” demeleri ne anlama gelmektedir? İnsanlar arasındaki fark günümüzde neden bu kadar çoktur?

Sihir
Sihir

Şia âlimlerinin sihir hakkındaki görüşü nedir ve sihir nasıl iptal edilebilir?

Sahabe ve Halifelere Lanet Konusu
Sahabe ve Halifelere Lanet Konusu
Ric’at
Ric’at
Ölümden Sonra Ruh
Ölümden Sonra Ruh
Ölümden Korkmak
Ölümden Korkmak

Neden ölümden korkuyoruz?

Namazda Neyin Üzerine Secde Edilmelidir?
Namazda Neyin Üzerine Secde Edilmelidir?

Şia neden secde ederken illa da bir taş üzerine secde etmeği gerekli görüyor? Temiz olan her şeye secde etmenin ne sakıncası vardır? Ehl-i Sünnet’ten bazıları sizin bu tavrınızı bir nevi taşı kutsama, taşa taparlılık olarak nitelendiriyorlar? Özellikle sürekli yanınızda secde için bir taş parçasını bulundurmanız bu yöndeki şüpheleri daha da kuvvetlendiriyor; ne diyorsunuz bu konuda?

Namazda Ellerin Konumu
Namazda Ellerin Konumu
Namaz Vakti ve Namazları Cem
Namaz Vakti ve Namazları Cem
Namaz Kılmayanların Durumu
Namaz Kılmayanların Durumu
Mümin Karı-Kocanın Ölümden Sonraki Durumu
Mümin Karı-Kocanın Ölümden Sonraki Durumu

Karı ve kocanın ölümden sonra da birlikte yaşayabilmeleri mümkün müdür? Eğer mümkünse şartları nedir?

Miraç
Miraç

Size Miraç hakkında birkaç soru sormak istiyorum: 1. Miraç nedir? 2. Hz. Muhammed’in (s.a.a) dışında miraca giden peygamber var mı? İmam Sâdık’tan (a.s), Peygamberimiz’in (s.a.a) 120 kere miraca gittiği rivayet edilmiştir. Peygamberimiz’in kaç kere miraca gittiği ve bayramını yaptığımız zamanı konusundaki ihtilaflar, ayrıca Peygamberimiz’in miraca gittiğinde neler gördüğü, dönüşünün nasıl olduğu ve döndüğünde neler yaptığı hakkında bilgi verir misiniz?

Matem Tutmanın Felsefesi
Matem Tutmanın Felsefesi
Masum Kavramının Timsalleri
Masum Kavramının Timsalleri
Kadının Örtünmesi
Kadının Örtünmesi
İsmet Makamı
İsmet Makamı

İsmet kavramını açıklayabilir misiniz? Masum İmamlar’ın (a.s) dışında başkaları da ismet makamına ulaşabilirler mi?

İslamiyet’te Kadının Şahsiyeti ve Konumu
İslamiyet’te Kadının Şahsiyeti ve Konumu

İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir? Ayrıca onlar da tıpkı erkekler gibi midirler?

İslam’ın Üstünlüğü
İslam’ın Üstünlüğü
İslam’dan Önce Hz. Peygamber’in (s.a.a) Dini
İslam’dan Önce Hz. Peygamber’in (s.a.a) Dini
İslam’da Kölelik Sistemi
İslam’da Kölelik Sistemi
İslam’a Göre Özgürlüğün Sınırı
İslam’a Göre Özgürlüğün Sınırı

İslam’a göre özgürlüğün sınırı nedir?

İslam’a Göre Halk ve Hükümet İlişkisi
İslam’a Göre Halk ve Hükümet İlişkisi

Halk ve hükümet arasındaki ilişki İslam’a göre nasıldır? Acaba İslam dini, devlet ve hükümet karşısında halkın hakkının olduğunu kabul etmekte midir?

İslâm’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
İslâm’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
İslam Dininin Zamanın Şartlarına Göre Sunulması
İslam Dininin Zamanın Şartlarına Göre Sunulması
İslam Dininde Aklın İşlevselliği
İslam Dininde Aklın İşlevselliği

İslâm dininde aklın işlevsellik sınırı ne kadardır? Nerelerde ve nereye kadar ondan istifade edilebilir?

İnsanların Cinlerle İrtibatı
İnsanların Cinlerle İrtibatı
İnsani Şeytan
İnsani Şeytan
İnkârcıların İnkârlarının Sebebi
İnkârcıların İnkârlarının Sebebi
İncil’de Ahmet İsmi
İncil’de Ahmet İsmi

Ahmet isminin İncil’in neresinde geçtiğini öğrenmek istiyorum. Çünkü Hıristiyan olan bir arkadaşıma sorduğumda bana, İncil’de kesinlikle Hz. Muhammed’in (s.a.a) isminin geçmediğini, Ahmet ismine bile işaret edilmediğini söyledi.

İnsanlığa Hizmet
İnsanlığa Hizmet

Bazen şöyle söylüyorlar: Edison elektriği bulmakla büyük bir hizmet sundu. Milyarlarca insan da o hizmetten yararlanmaktadır. Bir din adamının bir köşede Kur’ân okumasının veya fıkıh, felsefe yahut tefsir dersi vermesinin ise topluma ne gibi bir tesiri ve faydası vardır? Bazen de şöyle söylüyorlar: Bir din adamı oturup ders okuyor ve en fazla bir risale yazıyor. Bu nasıl hizmettir? Oysa örneğin Pastör insanlara ne kadar büyük hizmetler sundu. Onun yaptığı işle ne kadar hasta iyileşiyor. Buna benzer sözler çok söylenmektedir. Sizin bunun gibi sözlere verilecek cevabınız nedir?

İmamların İsimleri
İmamların İsimleri
İmamların (a.s) Masum Oluşu
İmamların (a.s) Masum Oluşu
İmamın Sahip Olması Gereken Özellikler
İmamın Sahip Olması Gereken Özellikler
İmametin İspatı
İmametin İspatı

Lütfen bir imamın olmasının gerekliliğini ve imameti ispatlayan aklî delilleri açıklayınız.

İlahi Kaza ve Kader ile İntiharın Çelişmemesi
İlahi Kaza ve Kader ile İntiharın Çelişmemesi

Birisi ölme kastı olmaksızın, tehdit amaçlı intihar girişiminde bulunuyor. Acaba bu da ilahi kaza ve kadere göre midir? Böyle birinin ahirette ki durumu ne olacak?

Hz. Musa’nın Bir Kıbtî’yi Öldürmesi
Hz. Musa’nın Bir Kıbtî’yi Öldürmesi
Hz. Peygamber’in Vasiyeti
Hz. Peygamber’in Vasiyeti
Hz. Peygamber’in (s.a.a) Üstün Özellikleri
Hz. Peygamber’in (s.a.a) Üstün Özellikleri
Hz. Mehdi’nin (a.f) Şehadeti
Hz. Mehdi’nin (a.f) Şehadeti

Zamanın İmamı (a.f) kimin eliyle şehadete erecektir ve ondan sonraki dönem ne kadar sürecektir?

Hz. Mehdi’nin (a.f) Gaybet Döneminde Vazifemiz
Hz. Mehdi’nin (a.f) Gaybet Döneminde Vazifemiz

İmam-ı Zaman’ın (a.f) gaybeti dönemindeki vazifemiz nedir?

Hz. Mehdi’nin Zuhurunu Bekleyenler
Hz. Mehdi’nin Zuhurunu Bekleyenler