Allame Tabatabai | Yusuf Tazegün

Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai

  • Doğumu

- 1902 yılında Tebriz’de dünyaya geldi.

- 15 Kasım 1981 yılında Kum şehrinde vefat etti.

  • Eğitimi:

- İlk eğitimini Tebriz’de aldı.

- Daha sonra Necef şehrine giderek eğitimine devam etti.

  

  • Üstadları:

- Fıkıh: Ayetullah Naini

- Felsefe: Seyyid Badkubei

- Matematik: Seyyid Ebulkasım Hansari

- Ahlak-İrfan: Mirza Ali Gazi

  • Kum’daki dersleri ve ilmi çalışmaları:

- Allame’nin 2 önemli özelliği bulunmaktaydı:

1. Özgür düşünceli oluşu:

2. Bulunduğu çağı iyi okuyabilmesi:

Nitekim telifleri ve dersleri bu yönde idi. O sorumluluk sahibi birisiydi, bakardı şimdi ihtiyaç nedir diye ve ona göre ders verir yahut kitap yazardı.

- Eserleri

Felsefe: Reveşi Realizm, Bidayet, Nihayetul Hikme.

Tefsir: el-Mizan

İrfan: Risaletul Vilaye

Diğer: İslam’da Şia, Sünenün Nebi

- Öğrencileri:

Şehit Mutahhari, Şehit Beheşti, Cevadi Amuli, Hasanzade Amuli, Misbah Yezdi, Saadetperver

  • el-Mizan Tefsiri:

- İslam tarihi içerisinde yazılmış en önemli ve kapsamlı tefsirdir.

- Neden bu tefsiri yazmaya ihtiyaç duydu?

Mukaddimede diyor: Herkes kendi öncüllerine göre tefsir etmeye başladı. Kelami, irfanî ve bilimsel tefsirler oluştu. Kendi düşüncesini Kurandan zorla ispatlamaya çalışıyorlar. Bu da aslında tefsir bi reydir.

Bırakalım Kuran kendi kendisini tefsir etsin.

  

  • el-Mizan Tefsirinin Özellikleri

- Kuranı Kuran ile tefsir etmek

- Tamamlayıcı bilgilere yer vermek:

Hadisler ışığında bir açıklama

Ayet hakkında Felsefe, sosyoloji, irfan ve karşılaştırmalı açıklamalar.

YORUM EKLE