Esma-i Hüsnâ | Dr. Rıza Ramazani

Esma-i Hüsnâ | Dr. Rıza Ramazani

 

Kitabın Adı: Esma-i Hüsnâ

Yazar: Dr. Rıza Ramazani

Çeviri: Ertuğrul Ertekin, Cafer Bayar

Yayınevi: Kevser Yayınları

Kitap Hakkında:

Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O'nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O'nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah'ın güzel isimleridir. Zira bütün varlıklar, mukaddes Hakkın zatının kemallerinden bir kemal taşımaktadır. Aynı zamanda mümkinü'l-vücud olduklarından dolayı bir takım eksiklikleri ve noksanlıkları da vardır. Yüce Allah'ın isimleri, bir yandan bütün kemallere sahip olduklarından ve öte yandan da eksiklik ve noksanlığın her türünden münezzeh olduğundan dolayı esmâ-i hüsnadır (en güzel isimlerdir) ve hatta güzel isimler sadece yüce Allah'ın zatına münhasırdır.

Meşhur olan görüşe göre Yüce Allah'ın özel ismi Allah lafz-ı celali dışında Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'a yüz otuz iki isim nispet edilmiştir. Bu isimlerden her biri vasfî bir anlama sahiptir ve her biri, bir şekilde Allah'ı tanıtır. Biz burada bu isimleri alfabetik sıralamaya göre ele alacağız.

Kitabı Oku:

https://drive.google.com/file/d/13sXpqEBfd1oa0oVQKScvM29keMHfPxT1/view?usp=sharing

Kitabı Satın Al:

https://www.kevseryayincilik.com/esma-i-husna-1-hm

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023, 08:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER