Velâyette Tevhid Ya da Dinin Cevheri | Dr. Cafer Yusufî

Velâyette Tevhid Ya da Dinin Cevheri | Dr. Cafer Yusufî

 

Kitabın Adı: Velâyette Tevhid Ya da Dinin Cevheri 

Yazar: Dr. Cafer Yusufî

Çeviri: Kenan Çamurcu

Yayınevi: Önsöz Yayıncılık

   

Kitap Hakkında:

Bu kitap, din ilmi sahasında fenomenolojik bir araştırmadır. Hedefi de din fenomenolojisi alanında nispeten yeni meselelerden sayılan dinin cevherini ve tek hakikatini tanımaktır. Bu araştırmada, “velâyette tevhid”in ilâhî dinlerin ruhu ve cevheri olduğu ispatlanmaktadır. Bu da itikat, amel ve ahlakta Allah eksenli olma, tüm işlerde ve bireysel/toplumsal boyutlarda Allah’a itaatten ibarettir. Velâyet dinin tamamında vardır. Hatta din tamamen onun tecellileridir. Bu süreçten ayrılacak ve onunla irtibatı olmayacak hiçbir dinî konu bulunamaz. Dolayısıyla din ve Allah’ın velâyeti ve velâyetin onunla sınırlandırılması, iki ifade biçimi olan bir tek hakikattir. Elbette ki din, velâyette tevhidin tafsilatlı suretidir. Velâyette tevhid de yegâne hakikat, dinin ruhu ve cevheridir ve tamamen Allah’ın rahim sıfatına rücû eder.

İlahî dinler, zâhirdeki ihtilaflarına rağmen şeriat, itikat ve öğretilerinde bu noktada ittifak halindedir, semavî tüm dinlerin buluşma yeri burasıdır. İncil’in müjdelediği “Allah’ın hükümranlığı” ve Kur’an’dan yükselen, “Hüküm ancak Allah’ındır.”, “Allah sizin velînizdir.” nidası bu doğrultudadır. Muhtelif ilâhî dinler, şeriat ve öğretilerindeki genişlik ve darlıkla birlikte ilâhî velâyetin bir kısmını halka sunmakta ve insanları bu mukaddes yüzleşmeye davet etmektedir.

Elinizdeki eserde Batılı birçok din araştırmacısı düşünürün görüşleri ile İslam’ın muhtelif mezheplerinden müfessirlerin teorileri tartışılmış ve dinle ilgilenenlere yeni ve işlevsel bir fikir sunulmuştur.

Kitabı Oku:

https://drive.google.com/file/d/1jgqKIrNTAIqp2O3ClTWU_oPLU61_LJDP/view?usp=share_link

Kitabı Satın Al:

https://www.kevseryayincilik.com/velayette-tevhid-ya-da-dinin-cevheri

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023, 08:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER