Ayetullah Hamaneî’nin Dilinden Hz. Fatıma

Ayetullah Hamaneî’nin Dilinden Hz. Fatıma

 

Ayetullah Hamaneî’nin Örnek Kadın Olarak Hz. Fatıma’ya İlişkin Açıklamaları

 

Doğru Tanıtma

Hz. Fatıma Zehra’yı (s.a) tanıtmak istiyorsanız, Müslüman bir insanın, Müslüman bir kadının, Müslüman bir gencin onun hayatından ders alabileceği şekilde tanıtın. Kutsallığı, temizliği, hikmeti, maneviyatı ve cihadıyla mücessem olmuş bu yüce kadına karşı insan kalbinde huşu, tevazu ve bağlılığı hissetmelidir. Bu insanın doğasında vardır. Biz insanlar mükemmelliğe meyilli ve tabiyiz. Eğer kendimizde mükemmelliği oluşturabilirsek ona doğru yöneliriz. Yoksa zaten kemal sahibi insan doğal olarak ona doğru yönelecektir.

(Meddahlarla yaptığı görüşmedeki açıklamalarından 03.06.2010)

 

Mübarek İşaret

Hiç kimse -ne merhum İmam Humeynî ne de devrimin diğer büyükleri- mukaddes savunma savaşımızda[1] askerlere operasyonları esnasında “Ya Zehra” parolasını kullanmalarını veya “Ya Zehra” bandanalarını alınlarına bağlamalarını söylemedi. Ama savaş dönemine baktığımızda Hz. Zehra’nın mübarek ismi diğer mübarek isimlerden daha fazla öne çıkmış ve daha fazla kullanılmıştı. Tabi aynı zamanda Bakiyyetullah’ın[2] mübarek ismi de öyle (canlarımız ona feda). Devrimde bu iki isim doğal olarak, talimatsız, önceden herhangi bir çalışma olmadan, kalplerden, inançlardan ve duygulardan doğmuştur; bu mübarek bir işarettir. Bu iki cihan hanımının bize olan teveccühüdür. Bu, ilahî nur bakımından yüce babası ve Müminlerin Emiri’nden sonra bu varlık âlemine ilahî bir yansımadır.
 

(Şairler ve Ehl-i Beyt Zakirleri ile yaptığı görüşmedeki açıklamalarından 24.05.2011)

 

İffet Sembolü

Toplumumuzun mümin kadınları, Müslüman İran kadınının kadrini bilmelidir. İslâmî ve Müslüman kadının değerini bilin. Namahrem bir ortamda bulunmayan kadın, kendisini erkeklerin dikkatini çekme aracı olarak görmeyen ve kendisinin değerli olduğunu bilen kadın, kendi değer ve itibarının çıplaklıkla, çehresiyle, saçıyla, bedeniyle başkalarının gözlerini üstüne çekme ve onların heveslerini tatmin etmekten daha üstün olduğunu düşünen kadın, kendisini, insanlık tarihinin en büyük kadını olan Fatımatûz-Zehra'nın bulunduğu zirvenin eteğinde gören bir kadın; Müslüman İran kadınıdır. İşte bu kadın Batı medeniyetinin oyuncağı olmamalı ve oyunlarından, komplolarından yüz çevirmeli ve görmezden gelmelidir.

(Kadın Toplulukları ile yaptığı görüşmedeki açıklamalarından 16.01.1990)

  

Basiret Örneği

Fatımatûz-Zehra ve Zeyneb-i Kübra (s.a) İslam’ın örnek model kadınlarıdır. Günümüz dünya kadınları kendilerine bir rol model istiyor. Eğer modeli Zeyneb ve Fatımatûz-Zehra olursa; doğruyu anlayabilme, yaşananları idrak edebilme ve en iyisini seçebilme özelliğine sahip olur. Bu durum fedakârlıklar gösterme ve Allah’ın insanların omuzuna yüklediği ilahî yükümlülüğü yerine getirmede karşılaşacağı tüm sıkıntılara göğüs germeyi beraberinde getirse de değişmez. Modeli Fatımatûz-Zehra ve Zeyneb-i Kübra olan Müslüman kadın budur.

Bir kadın lüksü, eğlenceyi, geçici arzuları düşünürse, asılsız ve köksüz duygulara teslim olursa o yola giremez; o yolda yürüyebilmesi için insanın ayağına dolanmış örümcek ağı gibi olan bu bağlardan kurtulması gerekir; İran kadını her ne kadar hem devrim döneminde hem de savaş sırasında böyle yapmış olsa da inkılabın her anında böyle yapması beklenir.

(Hemşireler ile yaptığı görüşmedeki açıklamalarından 13.11.1991)

 

Müslüman Kadının Rol Modeli

İslam, melekût âleminin üstün ve seçkini olan Fatıma’yı emsal ve örnek kadın olarak tanıtıyor. Zahirî yaşantısıyla, cihadı ve mücadelesiyle, ilmi ve belagatiyle, fedakârlığı, iyi bir eş oluşu ve anneliğiyle, muhacereti, tüm siyasî ve askerî alanlarda bulunmasıyla, devrimciliğiyle, nice büyük insanların onun karşısında saygı duymasına neden olan özellikleriyle o gerçek bir rol modeldi. Öte yandan manevî makamları, rükû, secde, ibadet, dua, yakarış ve melekûtî zatı onun Hz. Peygamber ve Müminlerin Emiri ile bir kulvarda olduğunu gösteren özelliklerdir. Kadın budur. İslam’ın kadını kadın yapmak için öngördüğü değerler bunlardır.

(Kadın toplulukları ile yaptığı görüşmedeki açıklamalarından 16.01.1990)

 

Hz. Fatıma Neden Hz. Ali ile Evlendi?

Hz. Fatıma Hz. Ali ile onun dindarlığından ve imanından dolayı evlendi. Fatıma dini mal ve servete tercih etti. Bir diğer tabirle; zengin birçok talibinin olmasın rağmen, imanı mal ve mülke tercih etti ve Hz. Ali’yi seçti zira Ali yüce bir imana ve inanca sahipti.

 

Hz. Fatıma’nın Örnek Kadın Oluşuna Dair Ayetullah Hamaneî’den Kısa Cümleler

 1. Fatımatûz-Zehra (s.a) İslam kadınlarının en yüce mertebesinde olan bir kadındır. Yani liderlik makamındadır.  19.06.2017

 2. Kâmil insan örneği ve melekûtî insanın varlığı; Hz. Fatıma’da tecelli bulmuştur. 25.12.1991

 3. Hz. Zehra bir kadının insanî ve İslamî tanımının en yüce tecessümüdür. 03.02.2021

 4. Hz. Fatıma bir kadının masumluk mertebesinde en yüce makama ulaşabileceğini gösterdi. 03.02.2021

 5. Hz. Fatıma yüce ilahî bir varlık, yüce bir insan ve beşerin eğitmenidir. 09.09.2021

 6. Peygamberin kızı diğer genç kızların ve kadınların yöneldiği dünyevî heveslere, lükse ve gösterişe bir zerre dahi yönelmemişti. 16.12.1992

 7. Sıddıka-yı Kübra; yani doğruluk ve dürüstlükte büyük kadın. Zira Allah’a kullukta doğru ve dürüsttü. Allah’a kulluk etmese bu makamın sahibi yani Sıddıka-yı Kübra olmazdı. 27.07.2005

 8. Hz. Zehra tam anlamıyla bir mücahide, yılmaz, çalışkan ve zorluklara tahammül edendi. 13.12.1989

 9. Annelikte, iyi bir eş olmada, ev hanımlığında, evlat yetiştirmede tasavvur edilebilecek en zirve Hz. Fatıma’dır. 03.02.2021

 10. Hz. Fatıma bir lider konumundadır. Ancak fazilet ve menkıbelerini göz önünde bulundurduğumuzda peygamber olabilecekken annelik, eş ve ev hanımlığı yapmıştır. 19.03.2017

 11. Hz. Fatıma’nın farklı alanlarda yaptığı cihat örnek bir cihattır. İslam’ı, imameti ve velayeti savunması, Hz. Peygamberin hamisi olması, İslam serdarının en büyüğünü koruması bu örneklerden bazılarıdır. 03.12.1992

 12. Hz. Fatıma’nın kısacık bir hayatı vardı ancak cihat ve savaşçı ruhu, çabası ve sabrı, devrimci yönü, öğrenimi ve öğretimi, konuşmaları, nübüvvet ve imamet savunuculuğu, İslamî değerlere sahip çıkışı tam bir okyanus gibiydi. 16.01.1990

 13. Kalbi Peygamberin ve Ali’nin kalbi gibi aydın ilmin esrarlarına vakıf olan Hz. Fatıma, tüm bu yüce makamlara sahip olmasına karşın Hz. Ali’nin arkasında bir dağ gibi durdu. 15.12.1995

 14. Hz. Fatıma velayet yıldızlarını kucağında barındıran yüce bir gökyüzüdür. 22.10.1997

 15. Hz. Fatıma çocukluk döneminde, Peygamberin hicretinde sonra Medine’de, Medine’nin içerisinde ve babasının tanık olduğu tüm olaylara şahit olup İslam düzeninde kadının rolünü ifade eden bir örnektir. 20.09.2000

 16. Hz. Zehra tarih boyunca tüm nesillere kadınlar için bir örnektir. 20.12.1991

 17. Toplumumuz bugün Fatıma’nın mektebinden eğitim almaya muhtaçtır. 09.09.2001

 18. Hz. Fatıma’nın hayatına teveccüh edilmeli. Yeni bir bakış açısıyla hayatını tanımalı, anlamalı ve kelimenin tam anlamıyla örnek alınmalı. 19.4.2014

 19. Hz. Sıddıka-yı Tâhire’nin hayatı bizim için çaba, içtihat ve pak yaşam dersidir. 20.04.2014

 20. Allah’ın lütfuyla Devrim’in bizim halkımıza bahşettiği Hz. Zehra’nın yoludur: kendini yetiştirme ve dünyayı yetiştirme. 15.12.1995

 


[1] 22 Eylül 1980 – 20 Ağustos 1988 seneleri arasında cereyan eden İran-Irak savaşı

[2] İmam Mehdi (a.f)

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 08:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER