Ayetullah Hamanei'nin Üstat Saadetperver Hakkındaki Beyanatı

Ali Saadetperver Tahranî (1926-2004)

Yakın döneme ait bir müçtehit, ahlak üstadı ve arif. Ahlak ve İslam İrfanı alanındaki güzîde üstatlardandır. İzzet dolu ömründe pek çok 
talebe yetiştirmiştir. Kaleme aldığı pek çok telif eserle ve kendi üstadı Allame_Tabatabai”nin irfâna, ahlâka ve seyrisüluka ilişkin öğretilerini yazıya dökmesiyle; Şia’nın sözel manevi mirasının da koruyucusu olmuştur.

Bu videomuzda üstat Saadetperver'in vefatı münasebetiyle sayın İmam Hamaney'in yaptığı beyanatlardan bir kesit sunuyoruz. 
Kum sanatı eşliğinde...

YORUM EKLE