İslam'da Hayvan Hakları

İslam’da hayvan haklarıözel önem taşımaktadır. Hatta bu bağlamda fıkıh âlimleri, “Bir kimsenin sadece içmeye yetecek kadar suyu varsa ve onunla abdest aldığı takdirde kendisinin veya köpek dahil, bir hayvanın susuzluk çekmesinden korkuyorsa; bu suyu abdest için kullanmamalıdır. Bu şahsın abdest yerine teyemmüm alması farzdır,” demektediler.

Hayvanlara sahip çıkıp onlarla ilgilenmek, Hz. Peygamber (s.) tarafından emredilmiş meseleler arasındadır.

Tarihte nakledilmiştir ki âlemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz, İslam ordusuyla birlikte Mekke’nin fethine giderken, yolda yavrularını emziren bir köpek görmüştür.

Hazret (s.) ashabından birine hayvanın önünde beklemesini ve oradan geçen askerlerin köpeğe zarar vermemesi için ona göz kulak olmasını emretmiştir.

Hz. Resûlullah (s.):

“Günahkâr ve susuz bir kadın yoldan geçerken bir kuyu gördü. Kuyuya inerek su içti. Ama yukarı çıkınca kuyunun yanında susuzluktan dili sarkmış, soluk soluğa bir köpek gördü. Kendi kendine “Bu köpek de benim düştüğüm duruma düşmüş,” diye düşündü ve tekrar kuyuya indi. Ayakkabısını suyla doldurdu ve susuzluğunun dinmesi için köpeğin ağzına uzattı. Allah da bu davranışından dolayı onu bağışladı.”

Hz. Muhammed’in (s.): “Eğer hayvanlara yaptıkları zulümler affedilirse, insanların pek çok günahı bağışlanacaktır."

YORUM EKLE