Aile Saadeti (Allame Emini)

Allame Emini (r.h.) on bir ciltilk " El-gadir" kitabının yazarıdır. Bu kitabın konusu ‘Gadir-i Hum Olayı ve Hadisi’dir. El-Gadir, ilim deryasıdır ki gerçekten dini, ilmi, tarihi, rical ve kelamî açıdan ansiklopedi adı verilebilecek ender kitaplardan biridir. Bu eserin yazımında on binlerce kitap gözden geçirilmiş ve on bin tane kaynak kitap dikkatle sayfa sayfa okunmuş ve notlar alınmıştır. Bilinmelidir ki yazar konuları asıl kaynaklarından elde etmek ve bazen tek nüsha olan el yazması kitaplara ulaşmak için, Necef-i Eşref’ten kalkıp uzak beldelere seyahatler yapmıştır. Bazen de ibadet saatleri hariç günde 18 saat kesintisiz olarak sıcak ve yakıcı havada, bu kitabın yazımı için okuma ve not çıkarmakla meşgul olmuştur. Allame Emini bu kitapta Gadir Hum olayını sahabeden, tabiinden başlayarak h. 14 yy alimlerine kadar Ehli Sünnet kaynaklarını temel alarak toplamıştır. Gadir Hum olayını 110 sahabeden, 84 tabiinden ve 360 alimden naklederek kitabında bir araya toplayabilmiştir.

YORUM EKLE