Boşayın Gitsin! | Ayetullah Şeyh Cafer Kâşif-Ul Gita'nın Ailevi Sorunlara Bakış Açısı

İslam tevhid dinidir. Bu anlayışa göre, kainatta olan her şey Allah tealanın rububiyeti dairesindedir. Kainatın bir parçası olan insanoğlunun da yaşamındaki acı tatlı olaylar yine bu yüce ilahi gücün hakimiyeti altındadır. Büyük insanlar acı olaylara bu gözle bakmakta ve onlardan ders çıkarmaya çalışmaktadır. Onları ilahi birer uyarı, anımsatıcı görmekte ve ahirete hayatına giden yolda kendi eksikliklerini gidermek için onlardan yararlanmaktadırlar. Ayetullah Behçet (r.h.): "Alimlerimizin hikayelerini okumak bir çeşit ahlak kitabı okumaya benzer". Bu anlamda, Şia'nın büyük taklit mercilerinden olan Ayetullah Şeyh Cafer Kaşif-ul Gıta'nın ailevi sorunlarını yorumlayış tarzında derin anlamlar yatmaktadır.

YORUM EKLE