Caferi Tayyar Namazı |Tesbih Namazı

Namazdan sonra okunanan dua: Münezzehtir izzeti kuşanan ve onu giyinen Allah! Münezzehtir şerefi giyinen ve onunla nimetler veren Allah! Münezzehtir azameti büyük ve tesbihin kendisinden başkaşına yaraşmadığı Allah! Münezzehtir bütün herşeyi ilmiyle ve yarattığı varlıkları kudretiyle sayan Allah! Münezzehtir bağışlama ve ihsan sahibi Allah! Münezzehtir kudret ve kerem sahibi Allah! Allah’ım arşındaki izzet odaklarının, ve kitabındaki en güçlü merhametin, ve en yüce isimlerin, ve doğruluk ve adalet açısından kemale ulaşmış kamil kelimelerin hakkı için senden istiyorum ki; tertemiz ve pak Muhammed ve âli Muhammed’e salat eyle ve uzun bir ömürle yaşadıktan sonra dünya ve ahiret hayırlarını bana ver! Alllahım diri olan sensin! Kayyum olan sensin! Yücelerin yücesi sensin! Yaradan sensin! Rızık veren sensin! Dirilten sensin! Öldüren sensin! Başlatan sensin! Eşi benzeri olmadan yaratan sensin! Kerem senindir! Şan şeref senindir! Bağışlayıp ihsan etmek senindir! Cömertlik senindir! Emir senin ve sadece senindir ve hiçbir ortağın yoktur! Ey vahid, ey ahad, ey samed, ey doğmamış ve doğrulmamış olan ve kendisine hiç bir şeyin denk olmadığı! Ey takva ehli, ey bağışlama ehli, ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey çok affeden, ey çok bağışlayan, ey vedud (çok seven)! Ey çok şükreden! Bana anne babamdan daha iyiliksever olan, sensin! Bana benim kendimden ve bütün insanlardan daha merhametli olan, sensin! Ey kerim! Ey cevad! Allahım, ben bu namazı senin rızanı arzulayarak ve sana erişmeyi dileyip bağışlamanı talep ederek; ve yardımına, vereceğin karşılığa, affının yüceliğine olan isteğimle; ve affının yüceliğiyle; ve geçmişi uzun zamanlara dayanan bağışlamanla kıldım. Allahım, Muhammed ve âli Muhammed’e salat eyle ve bu namazı İlliyin’e yükselt ve onu benden kabul et! Bu namazla bize vereceğin ihsanı, yapacağın cömertliği ve benim senden isteğimi, ateşten kurtuluş, cennette kavuşmak, senin biraraya topladığın çeşitli nimetler ve hurilerin güzelliği olarak karar kıl! Bu namazla senden alacağım hediyeyi, boynumun ateşten kurtuluşu kıl! Bu hediyeyi benim, anne babamın, çocuklarımın, erkek ve kadın bütün mümin kardeşlerimin, müslüman kardeşlerimin, ölülerinin ve dirilerinin günahlarının bağışlanıp affedilmesi kıl! Duamı kabul et, inleyip yakarmama acı! Ve eli boş, hüsrana uğramış bir halde geri çevirme beni! Kurtulmuş, selamete ermiş, merhamete uğramış ve duası kabul olmuş ve bağışlanmış bir şekilde karşıla beni! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey azim, ey azim, ey azim! Kulunun günahı büyüdü, o halde sen de onu güzelce affedip bağışla! Ey kötülüklerden güzellikle geçen! Ey bağışlaması çok geniş olan! Ey ellerini merhametle açmış, ey bolca iyilikler veren! Ey istenen şeyleri ihsan eden! Ey boyunları ateşten kurtaran! Muhammed ve âli Muhammed’e salat eyle ve boynumu ateşten kurtar ve muradımı bana ver ve duamı kabul et ve inleyip sızlayıp sana nida etmeme acı ve bütün hacelerimi karşıla! Benim hatırladığım ve hatırlamadığım, dünyamdaki, ahiretimdeki ve dinimdeki bütün hacetlerimi karşıla! Ve bu isteklerimin yerine getirilmesini benim için hayırlı kıl! Beni eli boş, hüsrana uğramış bir halde geri çevirme! Kurtulmuş, selamete erişmiş, merhamete uğramış, duası kabul olmuş ve affolup bağışlanmış bir şekilde karşıla beni. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ya Muhammed, ya Ebu-l Kâsım, ya Rasulallah! Ya Emir-el Müminin (Hz. Ali)! Ben sizin kulunuz, sizin kölenizim. Ağır ve tekebbürlü bir halde değil; aksine düşük, zelil bir köle olarak, siz ikinizin ipine yapışmış olarak, siz ikinizin velayeti aracılığıyla günahlarımdan korunarak [buradayım şimdi]. Siz ikinizle Allah-u Teala’ya yaklaşıyor ve siz ikinizle Allah’a tevessül ediyorum. Sizi önüme alarak hacetlerimi Allah azze ve celle’ye sunuyorum. O halde, boynumun ateşten kurtulması, günahlarımın bağışlanıp affedilmesi, duamın kabulu için bana şefaat edin! [Allah’ım] Muhammed ve âli Muhammed’e salat eyle ve duamı kabul buyur, ve beni bağışla; ey merhametlilerin en merhametlisi!

YORUM EKLE