Dondurmacı Antipas ve Seyyid Musa Sadr

Çağımızın büyük alimlerinden Lübnanlı Seyyid Musa Sadr'ın kim için olursa olsun, her zaman adaletin yanında olduğunu gösteren bir hikaye... İmam Musa Sadr'ın gönüllere hakkıyla taht kurması, hatta gayri müslimlerin kalplerini bile feth etmesi gerçeğini, bir de bu açıdan değerlendirelim.

YORUM EKLE