Salavatın Önemli Faydaları

Salavatın Önemli Faydaları

SALAVATIN ÖNEMLİ FAYDALARI

MUSA AYDIN

Resulullah (s.a.a) ve onun Mutahhar Ehlibeyti’ne salavat getirmenin dünyevi ve uhrevi birçok faydaları vardır ki bunlardan önemli bir kısmını zikretmekle yetiniyoruz:

 

1- İlahî Ahlakla Ahlaklanmak:

Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah Teala, Peygamber’e salavat göndermeyi emrederek kendisi de ona salat etmektedir. Bu emri yerine getirmek, "Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın." emrini yerini getirmek sayılır.

 

2- İlahî Emre İtaat

Peygamber’ (s.a.a) salat ve selam etmek, Allah’ın; "Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin." şeklindeki emrine itaattir.

Bu itaat ise kurtuluşa vesiledir; Allah Teala buyuruyor ki:

"Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşla kurtulmuştur." (Ahzab, 71)

 

3- Allah’ın Salat ve Selamına Hak Kazanmak:

Resulullah (s.a.a):

"Cebrail yanıma gelerek, Allah Teala’nın şöyle buyurduğunu müjdeledi: "Kim sana salat ederse, ben ona salat ederim; kim sana selam verirse, ben ona selam veririm." Ben de buna karşılık şükür secdesi yaptım." (Câmiü’l-Ahbâr, s. 69)

 

4- Meleklere Eşlik Etmek ve Onların Bağış Dilemelerinden Yararlanmak:

Salavat ayetindeki "yusallune" (salat ederler) ibaresinin hükmünce melekler daima Peygamber (s.a.a)’e salavat getirmektedirler. Salavat getiren kimse, bu ameliyle kendisini meleklere benzetmekte ve onlara eşlik etmektedir. Nebevî bir hadiste şöyle buyurulur:

"Kim bir kavme benzerse, o kavimden olur." (Müstedrek-i Sefinet’ül-Bihar, c. 5, s. 323)

Resulullah (s.a.a):

"Cebrail benim yanıma gelerek, Allah-u Teala’nın şu sözüyle beni müjdeledi: "Kim sana salat ederse, yetmiş bin melek ona salat eder; kendisine yetmiş bin melek salat eden kimse de cennet ehlinden olur." (Câmiü’l-Ahbâr, s. 68)

 

5- Allah’a Yakınlaşmak:

İmam Hasan Askerî (a.s):

"Allah Teala, Hz. İbrahim’i, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e çok salavat getirdiğinden dolayı kendine dost kıldı." (İlelü’ş-Şerâi, s. 34)

 

6- Allah-u Teala’nın Rızasını Kazanmak:

Resulullah (s.a.a):

"Sizin bana salat etmeniz, hacetlerinizin kabul olmasına sebep olur, Allah’ı sizden razı eder ve amellerinizin temiz olmasını sağlar." (Cemâlül-Üsbû’, s. 242)

 

7- Resulullah’a Yakınlaşmak:

Resulullah (s.a.a):

"Kıyamet günü bana daha yakın olan, dünya hayatında bana daha çok salat eden kimsedir." (Câmiü’l-Ahbâr, s. 67, f. 28, h. 6)

 

8- Resullah’ın Şefaatine Mazhar Olmak

Resulullah (s.a.a):

"Kim bana salat ederse, şefaatim onu bulur." (Cela’ul-Efham, s. 60)

 

9- Sevap ve Mükâfat Kazanmak:

İmam Ali Rıza (a.s):

"Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat etmek, Allah katında (sevap bakımından), tesbih, tehlil ve tekbir ile eşittir." (Bihar’ul-Envar, c. 94, s. 47)

 

10- Başlı Başına Bir İbadet Oluşu:

Resulullah (s.a.a):

"Allah’ı anmak, ibadettir; Ali ve evlatlarını anmak da ibadettir." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 69)

 

11- Günahların Kefareti:

İmam Ali Rıza (a.s):

"Günahlarının keffaretlerini ödemeye gücü yetmeyen kimse, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e çok salat etsin. Çünkü onlara salat etmek, günahları temizler." (Cami’ul-Ahbar, f. 28, h. 9)

 

12- Duanın İcabete Erişmesi:

İmam Cafer Sadık (a.s):

"Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salavat getirilmedikçe duanın icabete erişmesi engellenir." (El-Kâfi, c. 4, s. 247)

 

13- Nifakı Gidermek:

Resulullah (s.a.a):

"Bana salavat getirdiğinizde sesinizi yükseltin. Çünkü salatvat getirirken sesi yükseltmek, nifakı giderir." (Sevâbü’l-A’mâl, s. 190)

 

14- Amellerin Arınması:

Resulullah (s.a.a):

"Sizin bana salavat getirmeniz, duanızın icabete erişmesine ve amellerinizin arınmasına sebep olur." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 54)

 

15- Esenliğe Sebep Oluşu:

Resulullah (s.a.a):

"Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah Teala esenlik kapısını onun yüzüne açar." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 54)

 

16- Rahmete Nail Olmak:

Emir’ül-Müminin Ali (a.s), Resulullah (s.a.a) vefat ettikten sonra okuduğu hutbede şöyle buyurdular:

"Şahadeteyni söylemekle cennete girersiniz; Resulullah (s.a.a)’e salavat getirmekle rahmete erişirsiniz. Öyleyse Peygamberinize çok salavat getirin; şüphesiz Allah ve melekleri ona salat etmekteler; ey iman edenler, siz de ona salat ve selam edin." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 48)

 

17- Fakirlikten Kurtulmak:

Resulullah (s.a.a):

"Allah’ı çok anmak ve bana salavat getirmek, fakirliği giderir." (Celâü’l-Efhâm, s. 252)

 

18- Unutulanı Hatırlamak:

Resulullah (s.a.a):

"Bir şeyi unuttuğunuzda bana salavat getirin. Zira bana salavat getirmek, onu hatırlamanıza sebep olur, inşaallah." (Celâü’l-Efhâm, s. 255)

 

19- Amel Terazisinde En Ağır Amel:

İmam Cafer Sadık (a.s):

"Kıyamet günü teraziye bırakılan en ağır şey, Peygamber (s.a.a.)’e ve O’nun Ehl-i Beyt’ine salavat getirmektir." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 49

 

20- Sırat Köprüsünün Işığı:

Resulullah (s.a.a:

"Bana salavat getirmek, sıratın ışığıdır; sıratta ışığı olan cehennem ehlinden olmayacaktır." (Câmiü’l-Ahbâr, s. 68)

 

21- Cehennem Ateşinden Kurtulmak:

Resulullah (s.a.a:

"Bana salavat getiren, kesinlikle cehenneme girmeyecektir." (Câmiü’l-Ahbâr, s. 68)

 

22- Kabrin Işıklı Olması:

Resulullah (s.a.a:

"Bana çok salavat getirin. Çünkü bana salavat getirmek kabirde, sırat köprüsünde ve cennette nurdur." (Bihârü’l-Envâr, c. 94, s. 70)

Ayetullah Behcet: Belalardan korunmak için Resulullah ve Ehlibeyt'ine çok salavat getirin.

Ayetullah Behcet: “Salavat her türlü vitamini içinde barındıran bir kapsül gibidir.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023, 09:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER