Emaneti Ehline Veriniz

Kuranı Kerim Nisa Suresi 58. ayet: "Şüphesiz Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size güzel bir şekilde öğüt veriyor. Şüphesiz O her şeyi duyar ve görür." Hadis (Hz. Resulullah s.a.): Kim bir işte kendisinden daha layık kimseler olduğu halde önceliği onlara değild de kendisine verirse, şüphesiz Allah'a, Resul'üne ve Müslümanlar'a ihanet etmiş olur.

YORUM EKLE