Hz İmam Rızanın Şehadeti

Uyûn’ul Ahbar"ir Rıza kitabında geçtiği haliyle Ahmed b. Ali Ensari şöyle naklediyor: Ebu Salt'a: "Memun , İmam Rıza’nın (a.s.) öldürülmesine nasıl razı oldu?" diye sorunca şunları söyledi: [...] Memun kendisinden sonraki halife olarak İmam Rıza’yı (a.s.) tayin ederek halka İmam'ın dünya düşkünü olduğunu göstermek ve neticede halkın gözünden düşürmek istedi. Ancak İmam Rıza’nın (a.s.) yaptığı her iş onun Memun’dan üstün olduğunu ortaya koyunca Memun, İmam Rıza’nın (a.s) ilmi otoritesini zedelemek ve onu halkın gözünden düşürmek için bütün İslam topraklarındaki kelam alimlerini İmam’la tartışmaları için davet etti. Ne var ki İmam’la karşılaşan her Yahudi ve Hristiyan alimi İmam’ın derin bilgisi karşısında teslim oluyordu. Bunu gören halk da "İmam Rıza (a.s) hilafet makamına Memun’dan daha layıktır" diyordu. Memun’un casusları olayları ve halkın durumunu Memun’a rapor ediyorlardı. Böylece Memun, İmam Rıza’yı (a.s) zehirleterek öldürmeye teşebbüs etti.

YORUM EKLE