Hz Mehdinin Babası İmam Hasan Askerinin Şehadeti

Ruhlarımız ona feda olsun, zamanımızın imamı Hz Mehdi'nin (a.f.) saygıdeğer babası 11. imam Hz Hasan el-Askeri aleyhisselamın şehadet yıldönümünde başta hazretin kendisi olmak üzere tüm Ehlibeyt dostlarına tesliyet arz ediyoruz. Meddah: Seyyit Beni Fatime ...

Sözler: Gökte bulutlar ağlamakta

Sanki İmam Zamana yas tutmakta

Şialar toplanmış tek bir safta

Ağamın taziyesine toplanmakta

Tesliyet arzederim ağam

Yanağına konmuş o göz yaşına

Canımız feda olsun tek bir kılına

Omzundaki o kara şalına

Biliyorum ki bu musibette bile

Gönlün hala annenin (Fatıma Zehra'nın) mateminde

Keşke alınsaydı ömrüm geri

Yalnız kalmasaydı İmam Askeri

Ey İmam Zaman tesliyet (arzederim)!

YORUM EKLE