İnsanların Problemlerine Karşı Alimlerimizin Tutumu | İnsanlar Allah'ın Ev Ahalisidir