Taş olsaydım erirdim, toprak oldum dayandım.

Öldükten sonra sevabı insana ulşacak amel nedir?

1. İnsanın halk arasında oluşturduğu güzel yol ve sünnet.

2. İnsanın geride bıraktığı (okul, hastahane, bağ gibi) fayda ve bereketinin insanların geneli için devam ettiği sadaka-i cariye.

3. Anne babası için dua eden salih evlat.

YORUM EKLE