Düşünce | Araştırma

Orucun Hikmet ve Yararları
Orucun Hikmet ve Yararları

Hz. Ali vasiyetnamesinde şöyle buyurmaktadır: "Size, tüm çocuklarıma, bana bağlı olanlara ve vasiyetimin kendilerine ulaştığı herkese takvalı, disiplinli ve düzenli olmayı tavsiye ederim."

Orucun Fayda ve Bereketi
Orucun Fayda ve Bereketi
Hadislerde Ramazan Ayı ve Oruç
Hadislerde Ramazan Ayı ve Oruç
Peygamber Efendimiz'in Oruçla İlgili Hadisinin Şerhi
Peygamber Efendimiz'in Oruçla İlgili Hadisinin Şerhi
Şia Hadis Tarihine Genel Bir Bakış
Şia Hadis Tarihine Genel Bir Bakış

Şia hadis tarihini aşağıdaki altı dönem dâhilinde inceleyebiliriz: 1- İlk sahifeler 2- Usul-i Erba’a Mi’a 3- İlk hadis mecmuaları 4- Tekmil ve tanzim 5- Durgunluk dönemi 6- Canlanma dönemi

Kur’an’ın ve Kutsal Kitabın Kadına Bakış Açılarının Karşılaştırılması (Yaratılış Hikâyesine Göre)
Kur’an’ın ve Kutsal Kitabın Kadına Bakış Açılarının Karşılaştırılması (Yaratılış Hikâyesine Göre)

Amacımız bu hikâyede kadının rolünü beyan etmek, Kur’an ve Kutsal Kitabın bu konuya bakış açılarını karşılaştırarak bu iki rivayetin ne ölçüde birbiriyle uyuştuğunu, hangi noktalarda ayrıldıklarını ve bu iki kitabın izleyicilerinin düşüncesi üzerindeki neticelerinin ve gereklerinin ne olduğunu göstermektir.

İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri
İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri
İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü
İbn Sina’ya Göre Duanın Kabulü
Münacat-ı Şabaniye
Münacat-ı Şabaniye
Peygamber Efendimizin Bi'seti
Peygamber Efendimizin Bi'seti

Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) meb’es yıldönümü Müslümanların büyük bayramlarındandır ve "Meb’es bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set
İlahi Nurun Taçlandığı Gün: Bi'set